အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Friday, April 6, 2012

စကၤာပူအမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

" marinena bay တြင္အမွတ္တရ"
" peninsula တြင္အမွတ္တရ"
 "casino ေရွ႔တြင္အမွတ္တရ"

" sentosa တြင္လည္းအမွတ္တရ"
 "ဒီလိုေျမေအာက္ရထားတို႔ျဖင္႔ခရီးသြားရသည္ အခ်ိန္သိပ္မကုန္"

No comments:

Post a Comment