အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, April 10, 2012

စကၤာပူကေနျပန္ေတာ႔မယ္ဆိုေတာ႔ ႏွဳတ္ဆက္ပြဲ ထက္သြားခဲ႔တယ္

" မိုးေလးေတြက ညိဳေနတယ္ စကၤာပူအလွသည္လည္း"
 "မွဳန္၀ါး၀ါးျမင္ေနရတဲ႔ ရဟတ္ၾကီးစီးခဲ႔တယ္"
" ဒီေန႔ ျမင္ေနရတဲ႔ သေဘၤာေပၚတတ္မယ္လို႔သြားခဲ႔ေပမဲ႔လဲမိုဃ္းေတြကညိဳ႕ေနေတာ႔လဲ"
 "marinabayေနာက္ခံျပဳလ်ွက္"

No comments:

Post a Comment