အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Sunday, April 15, 2012

ပီနန္းျမိဳ႔ မေလးရွားနိဳင္ငံ ေန႔ရက္မ်ား ပီနန္းေတာင္ေပၚတြင္

ပီနန္းျမိ႕ သြားေလရာမ်ားကို မေမာနိဳင္ကားျဖင္႔လိုက္ပို႔ေပးေသာ ကိုေအာင္ေအာင္သူႏွင္႔ တူေတာ္ေမာင္ ေမာင္သံလြင္ဦး
ကြမ္ယင္ေတာင္ေပၚတြင္အမွတ္တရ
ကြမ္ယင္ေတာင္ေပၚတြင္အမွတ္တရမ်ား မေလးရွားနိဳင္ငံ ပီနန္ျမိဳ႕No comments:

Post a Comment