အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Sunday, April 22, 2012

မေလးရွား ထိုင္း နယ္စပ္မွာ ရွိတဲ႔လန္ဂါ၀ီ အမွတ္တရေပါ့

No comments:

Post a Comment