အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Thursday, December 1, 2011

ေအာင္ေတာ္မူခဲ႔သည္႔ ေအာင္ျခင္း (၈)ပါး

     မာရံ ယကၡံ ဂဇံ ေစာရံ၊ စိဥၥမာနဥၥ သစၥကံ။
               နာဂံ ျဗဟၼံ  ဇိေနာ ဇယံ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလံ။

ေယာဇိေနာ=အၾကင္ငါးမာရ္ပယ္ဘိ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ ဇိနအမည္ ေရႊဘြဲ႔ေတာ္ခ်ီအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္။
     
၁။ မာရံ=ယူဇနာတရာ့ငါးဆယ္ အံ႔ဖြယ္ႀကီးဘိ ဂိရိေမခလာ မည္သာတြင္ျခင္း နတ္ဆင္မင္းထက္ စီးနင္းတက္၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္သာ စစ္ဗိုလ္ပါနဲ႔ ၀ဲယာစီယွက္ လက္ရံုးတေထာင္ ဖန္ဆင္းေဆာင္၍ ႏိုင္ေယာင္စစ္ထိုး ေက်ာ္လြ႔ံဟိုးသား တန္ခိုးေတာက္ပ ေတဇထန္ျပင္း မာရ္နတ္မင္းကိုလည္းေကာင္း။

                  မာရ္နတ္မင္းကို ေအာင္ေတာ္မူပံု

   

၂။ ယကၡံ=စြယ္ရွည္ေငါေငါ ျမင္သူေမာမွ် နက္ေက်ာနီက်င္ ေမြးမွ်င္မုတ္ဆိတ္ ဖြားလ်ားျမိတ္သား လန္႔ထိတ္ဖြယ္သာ ႀကီးဧရာႏွင့္ သခ်ၤာျမားေျမာင္ ေလးေထာင္သံုးရာ ႏွစ္ဆယ္သာေအာင္ မ်ားစြာလူသား ေန႔တိုင္းစားသည့္ စြမ္းအားႀကီးလွ အာဠာ၀ကတြင္ျခင္း ဘီလူးမင္းကိုလည္းေကာင္း။
        အာဠာ၀က ဘီလူးမင္းကိုေအာင္ေတာ္မူပံု

၃။ ဂဇံ=ဆယ့္ေျခာက္ေမာင္းအိုး ျဖိဳးျဖိဳးျပည့္ႏွက္ ေသအရက္ကို တိုက္လ်က္ထန္ျပင္း နင္းစိမ့္ရည္မွတ္ ေဒ၀ဒတ္တို႔ တိုက္လႊတ္ေသာအား ဘုရားျမတ္စြာ ဆြမ္းခံရာ၌ ပက္ပါဦးတည္ စူးစူးရည္၍ သတ္မည္ဧကန္ အျမန္ေျပးလာ သံဆိုးစြာျဖင့္ နာဠာဂီရိ မည္ရွိေခၚတြင္ မင္းစီးဆင္ကိုလည္းေကာင္း။
               နာဠာဂီရိ ဆင္ကိုေအာင္ေတာ္မူပံု

၄။ ေစာရံ=သံုးယူဇနာ ရွည္စြာခ်င့္မွန္း ခရီးလမ္းကို မပန္းမဟိုက္ မရႈိက္လ်င္ျပင္း တဟုန္ျခင္းျဖင့္ ေျပးနင္းစြမ္းႏိုင္ ျပိဳင္သူဘက္ရွား လူအမ်ားကို ဓားလွံစြဲကာ ဖမ္းသတ္ကာလွ်င္ ယူခါလက္ညႇိဳး ႀကိဳးျဖင့္သီရံုး ပန္းကံုးအသြင္ လည္၀ယ္ဆင္ေသာေၾကာင့္ အဂၤုလိမာလ မည္ရတြင္ျပီး သူခိုးႀကီကိုလည္းေကာင္း။
              အဂၤုလိမာလ ကိုေအာင္ေတာ္မူပံု


၅။ စိဥၥမာနဥၥ=ပရိသတ္အား ျမတ္ဘုရားလွ်င္ တရားေဟာကာ ေနစဥ္ခါ၌ ေသခ်ာေျပျပစ္ ပတ္ရစ္ဖြဲ႔ေႏွာင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္၍ ဘုန္းေခါင္လူ႔ဖ်ား ကၽြန္မအားကို ျပစ္မွားျပီးခါ ဘယ့္ေၾကာင့္သာလွ်င္ အိပ္ရာမျပင္ သူေတာ္စင္သို႔ မျမင္ေသာ့ေထြ ဣေျႏၵႏွင့္ ေနသနည္းဟု အမႈေဖြရွာ စြပ္စြဲလာေသာ စိဥၥမာမည္ထုတ္ မိန္းမယုတ္ကိုလည္းေကာင္း။
             စိဥၥမာန  မိန္းမယုတ္ကိုေအာင္ေတာ္မူပံု

၆။ သစၥကံ=၀ါဒတေထာင္ အာဂံုေဆာင္၍ ဂုဏ္ေရာင္လႊားပ မိုက္မာနေၾကာင့္ အနိစၥအနတၱ သခၤါရကို နိစၥအတၱာ ထပ္၍သာလွ်င္ ျမတ္စြာရွင္ေစာ တရားေဟာလည္း သေဘာမက် မွားေလစြဟု ရႈတ္ခ်ခါခါ ျပစ္တင္လာေသာ မိစၧာယူႀကိဳက္ ပရိဗိုဇ္သစၥက ကူဋဒႏၲကိုလည္းေကာင္း။
              သစၥက ပရိဗိုဇ္ကိုေအာင္ေတာ္မူပံု

၇။ နာဂံ=ေလးလ်ံေရာင္စို ေတာင္ျမင္းမိုရ္ကို ကိုယ္ျဖင့္ခုနစ္ထပ္ ရစ္ပတ္ကာလႊမ္း တတ္ႏိုင္စြမ္းေသာ ၾကမ္းထန္းခက္ထန္ မ်က္ေစာင္းမာန္ႏွင့္ ပဌမံအာလိႏၵ ေနသမွ်တလႊား နတ္နဂါးကို ပိုင္ကာစိုးရ တန္ခိုးျပသည့္ နေႏၵာပနႏၵတြင္ျခင္း နဂါးမင္းကိုလည္းေကာင္း။
          နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းကိုေအာင္ေတာ္မူပံု
၈။ ဗကံ=သႆတဒိ႒ိ မွားဘိအယူ မိစၧာဟူသား ဘူဇဂေျမြ ကိုက္ေလတံုလတ္ အာဘႆရာ ျဗဟၼာခပင္း တုံ႔၀ပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမင္းေတဇ တန္ခိုးပသား ဗကမည္သာ ထိုျဗဟၼာကိုလည္းေကာင္း။
                  ဗက ျဗဟၼာၾကီးအား ေအာင္ေတာ္မူပံု

အဇိနိ=တန္ခိုးဉာဏ္ရွိန္ ၀ရဇိန္စက္ျမတ္ အတုလႊတ္ျဖင့္ မခၽြတ္ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ။
တံ ေတဇသာ=ထိုသို႔ေအာင္ျခင္း တရားမင္း၏ ထြန္း၀င္းေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ျဖင့္။
ေမ=အကၽြႏ္ုပ္အား။
ဇယ်မဂၤလံ=ေရာဂါေဘးဒဏ္ ရန္မာန္ခပင္း စိုးရိမ္ျခင္းကို ႏွိမ္နင္းေအာင္တတ္ ေကာင္းျမတ္လွစြာ မဂၤလာသည္။
ေဟာတု=စင္စစ္မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။
မွတ္မွတ္ရရ ေပါ့ .ဗုဒၶဂယာေျမျမတ္မဟာသို႔ေရာက္ရွိခိုက္ ေမးမွာ ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး ေတြ႔ရွိခဲ႔၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္
အရာတိုင္းအရာတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္ ယၡဳ မိမိသည္လည္းမနက္မိုးလင္းသည္ႏွင္႔ သဗၺညဳတေရႊ
ညာဥ္ေတာ္ရရာ အပရာဇိတေရႊပလႅင္ႏွင္႔ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ၾကည္ညိဳရေတာ႔မည္မို႔.

No comments:

Post a Comment