အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Friday, April 6, 2012

"စကၤာပူနိဳင္ငံေရာက္ အမွတ္တရ ပံုရိပ္မ်ား"
No comments:

Post a Comment