အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Sunday, April 15, 2012

ပီနန္ျမိဳ႕မဟာအတာသၾကၤန္တြင္ ဘာတာ၀ပ္ရွိ ေရႊျမန္မာမိသားစု တို႔၏ အာရုဏ္ဆြမ္း ေန႔ဆြမ္း ကပ္လွဳၾကသည္။

မေလးရွားနိဳင္ငံ ပီနန္းျမိဳ႕ ဘာတာ၀ပ္ ပလန္တီး ေရႊျမန္မာမိသားစုမွ အာရုဏ္ဆြမ္းကပ္လွဴၾကသည္
ဘာတာ၀ပ္ ပလန္တီး ေရႊျမန္မာမိသားစုတို႔ႏွင္႔အမွတ္တရ
ပီနန္းျမိဳ႔ ဘာတာ၀ပ္ နာဂါစာရီ သုခကာရီအသင္းမွလည္း ေန႔ဆြမ္းအျဖစ္
နာဂါစာရီ သုခကာရီအသင္း မိန္းကေလးမွလည္း
ဒို႔လဲ ကပ္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔ ဆိုျပီး သူသူငါငါ ကပ္လွဴၾကစဥ္
အမွတ္တရ လူတိုင္းမက်န္ရေလေအာင္
နာဂါစာရီ သုခကာရီအသင္း တရားနာယူရန္
ေရႊျမန္မာတို႔ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနစဥ္ ၾကည္ညိုေနၾကသည္
Add caption

No comments:

Post a Comment