အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, December 6, 2011

ျမန္မာမ႑ပ္၏ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

                         ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသုတၱႏၱပိဋက ကို ဤသို႔ရြတ္ဖတ္ေနစဥ္

        ျမန္မာမ႑ပ္ထဲတြင္ေရာက္ရွိလာၾကေသာခ်န္တင္းဒကာမ မိသားစု(အေမရိကန္သူ)
                                       ျမန္မာမ႑ပ္ကို ဤသို႔အျပင္မွေတြ႔ျမင္ရစဥ္
                                        ျမန္မာမ႑ပ္၏အထဲတြင္လည္း ဤသို႔
                        ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာသရုပ္ေပၚလြင္ေစလွ်က္
                                        ဤသို႔ ခန္႔ညားစြာေတြ႔ျမင္နိဳင္ပါတယ္
                                      မရြတ္မီတြင္အမွတ္တရအျဖစ္ ရိုက္ထားပါတယ္
                           က်ိဳက္ထီးရိုးပံုေတာ္သည္လည္းျမန္မာမ႑ပ္ထဲတြင္ခန္႔ညားစြာ

No comments:

Post a Comment