အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, December 6, 2011

တိပိဋကခ်န္တင္းအမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

                          ျမန္မာမ႑ပ္ထဲတြင္ ေစတနာရွင္တဦးမွ န၀ကမၼလွဴဒါန္းစဥ္
       "ထိုနည္းတူမႏၱေလးျမိဳ႕သီရိသုဓမၼသိဂ္ၤီ ေဒၚေအးေအးမြန္မွလည္း ရူပီးေငြ၁၀၀၀ ႏွင္႔လွဴဖြယ္မ်ား"
                                " သီရိလကၤာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင္႔ သီရိလကၤာ မ႑ပ္"
                                      "  အင္တာေနရွင္နယ္မ႑ပ္ထဲမွာလည္း"
"
                               " ဗီယက္နမ္မ႑ပ္လည္း ဗီယက္နမ္တို႔ ရြတ္ဖတ္ေနစဥ္"
                                 "  ထိုင္းမ႑ပ္မွာလည္း ရဟန္းေတာ္ ႏွင္႔ဒကာ/မမ်ားတို႔သည္"
                                                    " လာအိုမ႑ပ္"

No comments:

Post a Comment