အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Monday, December 5, 2011

ဗုဒၵဂယာျမိဳ႕ပိဋက သံုးပံုရြတ္ဖတ္ပြဲဓါတ္ပံုမ်ား

              ထိုင္းနိဳင္ငံမွမဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးထဲသို႔ လွည္႔လည္ျပီးလာစဥ္
                           ဤသို႔ ပိဋက သံုပံုရြတ္ဆိုပြဲသို႔ ဆင္မ်ားျဖင္႔လည္းလွည္႔လည္
              ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ဒကာ/မမ်ားသည္လည္း ဤသို႔ပါ၀င္ခဲ႔သည္
                                 ပိဋကသံုးပံုခ်န္တင္းအလွဴရွင္(အေမရိကန္သူ) ပါ
                                   နိဳင္ငံေပါင္းစံုမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း
                                   ျမန္မာနိဳင္ငံမွရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ဤသို႔

No comments:

Post a Comment