အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, December 6, 2011

မႏၲေလးသူမ်ား က်ေနာ္လို႔ ေခၚရျခင္းအေၾကာင္း
    ရတနာပံု မႏၲေလးေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္
သမိုင္းမ်ားမွတ္တမ္းအရ အလြန္ ကာမဂုဏ္ ခံစားမႈအားႀကီးသည္ဟု
လူတိုင္းၾကားဖူးၾကမည္ထင္သည္ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ နန္းေဆာင္ အသီးသီးမွ ကုိယ္လုပ္
အသီးသီးတို႕သည္ မင္းတုန္မင္း စံေနေသာ နန္းေဆာင္ကို ျဖတ္ေလ်ာက္ၾကေသာအခါ
မႏၲေလးသူမ်ား ဘာေၾကာင့္ က်ေနာ္လို႕ေျပာဆိုၾကတာလဲ?

မင္းတုန္းမင္က " ေဟ့ ဘယ္သူလဲ " ဟုေမးေလ့ရွိသည္။ ထုိသို႕ေမးေသာအခါ ကုိယ္လုပ္
ေမာင္းမအခ်ိဳ႕တို႕သည္ "ကၽြန္မ ပါ" ဟု ျပန္ေျဖၾကေလသည္။ ထုိအခါ
မင္းတုန္းမင္းႀကီးက "လာခဲ့စမး္သည္ကို" ဟုေခၚ၍ ဆက္ဆံမႈျပဳေလေတာ့သည္။
ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုိယ္လုပ္ေမာင္းမတို႕ကလည္း အထာႏွပ္လာသျဖင့္
မင္းႀကီးအေဆာင္ကို ျဖတ္ေလ်ာက္မိေသာအခါ မင္းတုန္းေမးေသာအေမးကို "ကၽြန္ေတာ္ပါ"ဟု
သာျပန္ေျဖၾကေလေတာ့သည္။ ၎နန္းတြင္းမွ သည္
ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာအရပ္
သူသို႕ကူးစက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနသူ
မန္းပ်ဳိျဖဴမ်ားကလည္း "ကၽြန္ေတာ္" ဟုသာ
ေျပာဆိုသံုးႏႈံးလာၾကေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဟု မန္းပ်ဳိျဖဴတို႕သံုးႏံႈ
ေျပာဆိုထားျခင္းသည္ မင္းတုန္းရန္ကို ေၾကာက္လန္႕ၾက၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
အခုေခတ္တြင္ မင္းတုန္းမရွိေသာ္လည္း မန္းပ်ဳိျဖဴတို႕ ေၾကာက္စိတ္မျပယ္ေသး၍ထင့္
"ကၽြန္ေတာ္" ဟူေသာအသံုးကို ၿမိန္ၿမိန္ဆိုင္ဆုိင္ သံုးႏႈံးေနၾကပါေသးသည္။
 

No comments:

Post a Comment