အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, December 3, 2011

ပညာသင္ရဟန္းေတာ္မ်ား


2011.12 ပညာသင္ႏွစ္
အိႏၵိယနိဳင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ
 ျမန္မာေက်ာင္းသား(ရဟန္းေတာ္မ်ား)စာရင္း..
(၁)မဂဓတကၠသိုလ္ (ဗုဒၶဂယာျမိဳ႔)..                                   ၁၉၉ ပါး
(၂)ဆန္းစကရစ္တကၠသိုလ္ (ဗာရာဏသီျမိဳ႕.)                        ၈၄ ပါး
(၃)B.H.Uတကၠသိုလ္        (ဗာရာဏသီျမိဳ႕)                          ၁၉ ပါး
(၄)နာလႏၵာတကၠသိုလ္      (ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႕)                            ၉၄ ပါး
(၅)ဘံုေဘတကၠသိုလ္                                                      ၂၇ ပါး
(၆)ပုေနးတကၠသိုလ္                                                         ၁၇ ပါး
(၇)နာရဇုနတကၠသိုလ္                                                       ၁၈ ပါး
(၈)နာဂပူရ္တကၠသိုလ္                                                      ၂၀ ပါး
(၉)နာဂပူရ္(ကာဠီဒါသတကၠသိုလ္-ေစာမယေကာလိပ္               ၁၅ ပါး
(၁၀)ေဒလီတကၠသိုလ္                                                     ၂၁ ပါး
(၁၁)ပန္ဂ်ပ္တကၠသိုလ္                                                      ၄ ပါး
(၁၂)မဒ္ရပ္္စ္တကၠသိုလ္ (ခ်င္နိဳင္းျမိဳ႕)                                    ၈ ပါး
(၁၃)ဂ်မူးတကၠသိုလ္                                                         ၁ ပါး
(၁၄)ကာလကတၱားတကၠသိုလ္                                            ၁ ပါး
(၁၅)ဟိုက္ဒရာဘတ္တကၠသိုလ္                                          ၁ ပါး
စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားစာရင္းသည္ (၅၂၈) ပါးျဖစ္ပါသည္။
သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆရ သည္ အိႏၵိယနိဳင္ငံရွိ ျမန္မာပတ္စ္ပို႔ကိုင္ ပညာသင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တႏွစ္လွ်င္ US$ 100 လွဴဒါန္းပါသည္။။

No comments:

Post a Comment