အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Monday, January 23, 2012

အလြမ္းေျပနာဂခရီးစဥ္ေပါ့

သာသနာျပဳမွတ္တမ္းပုံမ်ား

ဒီလိုဘိန္းအပင္ေလးေတြနဲ႔ ဟို အေ၀းကေတာင္ေပၚကေတာ့သူပုန္ရြာေပါ့
--------------------------------------
ဒီလိုအ၀တ္ေလးေတြနဲ႕ဆိုေတာ႕လဲ.ကသဲမင္းကိုအျပစ္မတင္လိုပါဘူးေလ..
ေရကို ဒီလို၀ါးျဖင္႔ပလိုင္းထဲမွာထည္႕ကာေန႔စဥ္သယ္ယူရတာတာ၀န္တရပ္ေပါ့..
သူတို႕လင္မယား ၂ ေယာက္ ေခါင္ရည္ေတြေသာက္ျပီးေပ်ာ္ေနလိုက္တာေနာ္..


လျခမ္းေက်းရြာမွ.ဥကၠဌ ႏွင္႕ေစာ္ဘြားၾကီးတို႕ ေတာင္ယာကပြဲ၌ အမွတ္တရ
----------------------------
နာဂလွပ်ိဳျဖဴတို႕ေတာင္ယာသို႕အသြား ပလိုင္းကိုလြယ္ေတာင္ေပၚသို႕အတတ္ေနရာခုလတ္မွာ
--------------------------------------------
သူတို႔ထမီအျဖစ္၀တ္ဆင္ရန္အတြက္..ဒီလို.ရက္လုပ္ေနတယ္ေပါ့
ေတာင္ယာပြဲေတာ္ကပြဲ၌ ေခါင္ရည္ကိုျမိန္ရွက္စြာေသာက္ေနပံုက ခ်စ္စရာေလးေပါ့

No comments:

Post a Comment