အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, January 28, 2012

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ၾသ၀ါဒ


စစ္ကိုင္းမင္းႏွင္႔မိဖုရားေခါင္
နန္းမေတာ္မယ္နုတို႔သည္
သကၠရာဇ္၁၁၉၂.ခုႏွစ္တြင္
သဘင္ၾကီးစြာခံ၍ဆရာေတာ္
ဦးဗုဒ္အား...

"စကၠိႏၵာသီရိသဒၶမၼဓဇမဟာဓမၼရာဇဂုရု"ဘြဲ႔
ဆက္ကပ္၍
မဟာေအာင္ေျမအုဌ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို
လွဴဒါန္းကာအလွဴေတာ္ေရစက္သြန္း
ခ်ျပီးေနာက္ဆရာ
ေတာ္ထံဆံုးမၾသ၀ါဒေတာင္းခံရာတြင္
ဘုရင္ႏွင္႔မိဖုရားတို႔
တသက္လံုးမွတ္ေလာက္ေအာင္
(မင္းနွင္႔တူေအာင္က်င္႔က
ငါတို႔ၾသ၀ါဒေပးရန္မလို။
မင္းႏွင္႔တူေအာင္မက်င္႔ကငါႏွင္႔မဆိုင္။
အ၀ီစိနဲ႔သာ
ဆိုင္သည္)
ဟုၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ႔သည္။

လူတေယာက္ဟာ တခုေလးေတာ္တာနဲ႔
 ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အကုန္ေတာ္တယ္လို႔
              မထင္ေလနဲ႔။
တခုေလးညံ႔တာနဲ႔လဲ အကုန္ည႔ံတယ္လို႔မထင္နဲ႔။
ေနရာတိုင္းလည္းအကုန္ေတာ္ အကုန္ည႔ံမရွိဘူး။
     ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ေနရာတိုင္းမွာ
  ေတာ္ေနတယ္လို႔ ထင္ေနရင္ေတာ႔
     မလြယ္ဘူးထင္တယ္ေနာ္..။
    (တိပိဋကေယာဆရာေတာ္)
လူေတြဟာ
ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ
ေမွွ်ာ္ၾကတယ္။
အေကာင္းကိုခံစားျခင္ၾကတယ္
အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ေတာ႔
မလုပ္ျခင္ၾကဘူး။
အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္
မလုပ္ျခင္လွ်င္
အက်ိဳးေကာင္းရမွာ
မဟုတ္ဘူး.
(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)

No comments:

Post a Comment