အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Monday, January 23, 2012

နာဂေတာင္တန္းအလြမ္းေျပေပါ့.

*နာဂေတာင္တန္းအမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား*
- - - - -- ********* - -- - ---

ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုေလဆိပ္၌ခႏၱီးျမိဳ႕သို႔အသြားသာသနာျပဳ မ်ားႏွင္႕

နာဂတိုင္းရင္းသူတေယာက္ရဲ႕ အ၀တ္မ်ားမေ၀မွီသူတို႕ေနထိုင္ပံုေပါ့

အ၀တ္ထည္မ်ားတတိယအၾကိမ္ေပးေ၀ခဲ့စဥ္

No comments:

Post a Comment