အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, April 17, 2010

ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႔.ဆြမ္းကပ္ပြဲတြင္.အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား..

အင္း..ဆရာေတာ္ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္.ေသေသျခာျခာဂရုတစိုက္ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ
အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔.ေက်ာင္းမွ အၾကီးကဲေတြေပါ့..
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း.ဆရာေတာ္အားက်မၼာေစရန္.ေမတၱာဓါတ္ေတြေပးလို႔..
ကမၻာ႔ သာသနာျပဳဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕.ပီတိေတြနွင္႔.ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ႔မည္႔ဆဲဆဲတြင္.
ေဟာ..ဆရာေတာ္ၾကြလာျပီ.အပူဒဏ္ကို.မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္.တပည္႔ေတြအား.ေမတၱာဓါတ္ေတြနဲ႕ထပ္တူ.
ေအာ္..ေတြ႔ၾကဆံုၾက..ႏွဳတ္ဆက္ၾကနဲ႔..ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြနဲ႔..ေက်ာင္းသားတို႕ရဲ႕လွ်ပ္တျပတ္..

No comments:

Post a Comment