အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Sunday, April 4, 2010

ျပန္လာခဲ႔ပါ..သားေတာ္ေမာင္.

စာေပပရိယတ္ က်မ္းဂန္တတ္မွ

ျမင္႔ျမတ္ေပသည္ ၾကံေတြးရည္၍

ထုိဤ ျမိဳ႔သုိ႔ သားေတာ္ပုိ႔သည္

လြမ္းလုိ႔ေနရပါတယ္ဘုရား။


ဖခမည္းနွင္႔ သားၾကီးမယ္ေတာ္

လႊမ္းခါေမွ်ာ္လည္း

ေပၚလာလိမ္႔နုိး လာလိမ္႔နုိးနဲ႔

လက္ခ်ိဳးေရတြက္ ေနရပါတယ္ဘုရား။


ကေလးအမ်ား ေခ်ာင္းလွ်ိဳၾကားမွာ

ငါးရွာ ဖားလုိက္ ကစားလုိက္နဲ႔

ငယ္ကခ်ိန္ေလး စာနဲ႔ေ၀းသည္

ေတြးရင္း ရင္ေလးေနရပါတယ္ဘုရား။


ရပ္သူ ရြာသား လူအမ်ားမွာ

တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးမဲ႔သူ

မရွိမူ၍

လူသည္ လူ႔အသိ မရွိၾကေတာ႔ပါဘုရား။


သားေတာ္ငယ္ေပါင္း

ရြာကေက်ာင္းမွာ


ေက်ာင္းသားကုိပင္ မေတြ႔ျမင္ရ

ကုိရင္ဘယ္မွာ ျဖစ္ထြန္းပါလိမ္႔

သာမေဏ၀ါ၀င္း မရွိလ်င္းေသာ္

ရဟန္းဘယ္မွာ ျဖစ္ထြန္းပါလိမ္႔

ပင္သာသက္သက္

ခက္လက္မျဖာ သာသနာသည္

ေတြးရင္း ရင္ေလးေနမိပါတယ္ဘုရား။


သာသနာရင္းျမစ္ ေတာမွျဖစ္လ်က္

ေတာပစ္ျမိဳေပၚ သားေတာ္ေပ်ာ္က

ေတာ္မေတာ္ပင္ ၾကံေတြးဆင္ရန္

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေတာရပ္ထံသုိ႔

ျပန္လာခဲ႔ပါ သားေတာ္ေမာင္ပဥၹင္းဘုရား။

No comments:

Post a Comment