အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, April 6, 2010

သူတို႕ဒီလိုေျပာၾကတယ္ေပါ့..


ဗုဒၵ..၏နည္းလမ္း.
အကယ္၍ ျပႆနာတခုခု ေျဖရွင္းဘြယ္ရာရွိလွ်င္ ဗုဒၵေဟာၾကားခဲ႔သည္႔ လမ္းစဥ္ျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီက်က် စဥ္းစားဆင္ျခင္ရေပသည္.။ ။(ေနရူး)
ဗုဒၵဘာသာထက္.သာလြန္သည္႔အရာဟူ၍မရွိပါ.
ဗုဒၵဘာသာ၀င္ဟုပင္ဆိုဆို.မဟုတ္ဟုပင္ေျပာေျပာ. ကွြႏ္ုပ္သည္.ကမၻာ႔ကိုးကြယ္မွဳပိုင္းဆိုင္ရာ ဘာသာေရးစနစ္အသီးသီးကို ေလ႔လာဆန္းစစ္ဘူးပါ၏။ သို႕ေသာ္..သို႕ေသာ္. ဗုဒၵ၏အရိယမဂၢင္(၈)ပါးႏွင္႕သစၥာ(၄)ပါးတရားထက္ ထူးကဲသာလြန္သည္႔လွပစြာျခံဳငံုမိေသာအရာကို. မည္သည္႔ဘာသာ၀င္မွ်မေတြ႔ရွိရေခ်. ကွြႏ္ုပ္အေနနဲ႔ ထိုလမ္းစဥ္အတိုင္း မိမိ ဘ၀ကိုျပဳျပင္ ေနထိုင္ရသည္ကိုေက်နပ္ေနမိပါသည္။ ။(ပါေမာကၡ ရီးစ္ေဒးဇစ္)
လာလွည္႔ရွဳလွည္႔ပါလို႕သာ.
ဗုဒၵဘာသာသည္သိျခင္းျမင္ျခင္းသည္သာလ်င္ ပဓာနျဖစ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းငွာအရာမဟုတ္ေခ်..
ဗုဒၵ၏ေဒသနာေတာ္မ်ားတြင္လည္း
ဧဟိပႆိေကာ.ဟုပါရွိရာ.လာ၍ ရွဳၾကည္႔ေလာ႔.ဟူ၍သာ.
ဖိတ္ေခၚထာထားေလ၏.
လာ၍ ယံုၾကည္လက္ခံပါဟု.မဆိုေပ။ ။(ေဒါက္တာ၀ါပိုလာ)

No comments:

Post a Comment