အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, April 6, 2010

သူတို႕ဘာေတြေျပာၾကတာလဲ.??


ေျဖာင္႔မွန္သည္႔ဓမၼတာလြန္လူသား.
ဤ ကမၻာတြင္ ဗုဒၵသည္ ထာ၀ရတည္ျမဲ၍ တန္ခိုးရွိေသာသစၥာတရားတို႔ကိုေဖၚထုတ္ခဲ႔သည္.။ အိႏၵိယနိဳင္ငံသားတို႔
ကိုသာမက.လူသားတရပ္လံုးကိုပါ.စာရိတၱတရားျမင္႔မားတိုးတက္ေစခဲ႔သည္.။ဗုဒၵသည္.ကမၻာေပၚတြင္.အျမင္႔ျမတ္
ဆံုး အေျဖာင္႔မွန္ဆံုးလူသားစာရင္း၀င္တဦးျဖစ္သည္။ ။(အဲလ္ဘတ္ဆြစ္ဇာ)
ကမၻာ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ
ဗုဒၵ.၀ါဒသည္ လူသမိုင္းတြင္.ကမၻာယဥ္ေက်းမွဳတိုးတက္ျမင္႔မားေရးႏွင္႔.စစ္မွန္ေသာယဥ္ေက်းမွဳ ထြန္းကားေရး
အတြက္ အျခားေသာၾသဇာသက္ေရာက္မွဳမ်ားထက္ ပိုမိုၾသဇာသက္ေရာက္ေစခဲ႔သည္။ ။(အိပ္ခ်္ ဂ်ီ ၀ဲလ္)
အၾကင္နာကင္းေသာစကားကိုမဆို
ဗုဒၵျမတ္စြာတြင္.ေဒါသအလ်ံထြက္ေသာအခါဟူ၍ မည္သည္႔အခါမွမရွိေခ်.ဘုရားရွင္၏ႏွဳတ္ေတာ္မွ အၾကင္နာမဲ႕ေသာစကားထြက္ေပၚလာသည္ဟူ၍ မည္သည္႔အခါမွ မရွိေခ်။(DR အက္စ္ရာဓခရစ္ရွ္နန္)
လူသားပန္းတပြင္႔ပါ.
ဤအရာ လူသားသစ္ပင္မွာ ႏွစ္ေပါင္းကုေဋကုဋာ တၾကိမ္သာပြင္႔ခဲ႔တာ ပညာရနံ့ ေမတၱာပ်ားရည္စက္မ်ား ေလာကကိုျပည္႔၀ေစတာ. လူသားပန္းတပြင္႔ပါ.. ဘယ္..သူလဲဲ ?? ဗုဒၵ..ဘုရား.ေဂါတမ ဘုရားပင္တည္း။ ။
(ဆာ-အက္ဒြင္အာနိဳး)

No comments:

Post a Comment