အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Wednesday, March 31, 2010

Jina ဇိနတဲ့(ဂ်ိန္းဘုန္းၾကီး)ေပါ့။

သူတို႔အယူအဆကေတာ့ jina ဇိန ဘုရားဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ က်င္လည္ခဲ့ၾကသည္။ Jina ပုဒ္မွ ျမန္မာမူအရ ဂ်ိန္းဟုျဖစ္လာသည္။
ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးအား မခ်စ္ေသာ္လည္းေအာင့္ကာနမ္း ဆိုသလို..ဒီေနရာမွာ ဟိရီ,ၾသတၱပၸဆိုတာေဘးခ်ိပ္ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္ကေန အျမင္ၾကည္လင္လာသည္အထိေတြးေတာကာ ၾကည္႔ရႈၾကပါလို႔........

No comments:

Post a Comment