အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Thursday, March 4, 2010

ဗာရာဏသီျမိဳ႕ႏွင္႔သံသုမာဂီရိျမိဳ႕

ျမတ္စြာဘုရား( ၈)၀ါေျမာက္၀ါကပ္ေတာ္မူခဲ႔သည္႔ေက်ာင္းေတာ္ႏွင္႔
သံသုမာဂိရိေတာင္ေလးကိုေနာက္ခံျပဴျပီးေတာ႔


သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူအမွတ္တရေပါ့
ဗာရာဏသီျမိဳ႔ႏွင္႔့္သံသုမာဂီရိျမိဳ႕သည္ကီလိုမီတာ (၅၀) ေက်ာ္ေ၀းကြာသည္။ဘဂၢတိုင္း၌ရွိေသာျမိဳ႕တျမိဳ႕ျဖစ္
သည္။ျမိဳ႕ရိုးျဖစ္၍ခံတပ္လည္းရွိရမည္.ျမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ပႏၷက္ရိုက္ခ်ိန္တြင္အနီးရွိေရကန္မွ မိေခ်ာင္း
တေကာင္သည္..သုမ္.သု.မာ.ရ္.ဟူ၍ အသံျပဳေလ၏.။ထိုအသံကိုအစြဲျပဳ၍ သံသုမာရျမိဳ႕ဟုေခၚဆိုၾကေလ၏.
ထို႔ျပင္မိေခ်ာင္းပံုစံႏွင္႔တူေသာေတာင္ရွိျခင္းေၾကာင္႔လည္းသံသုမာဂီရိ ဟုအမည္ထင္ရွားလာေလ၏.။
ထိုျမိဳ႕တြင္ နကုလပိတာတို႔ဇနီးေမာင္နွံေနထိုင္ေသာျမိဳ႕လည္းျဖစ္၏.ထိုဇနီးေမာင္ႏွံသည္ေရွးဘ၀က ျမတ္စြာ
ဘုရား၏မိဘမ်ားျဖစ္ခဲ႔ဘူး၍.ေတြ႕သည္႔အခါတိုင္း..ျမတ္စြာဘုရားကိုေရွးေရစက္ေၾကာင္႔..သား...သား..ဟု ေခၚ
ေ၀ၚေျပာဆိုေလ႔ရွိၾကသည္။ ထိုသံသုမာဂီ၇ီျမိဳ႕သည္.တိရစၧာန္တို႕အားေဘးမဲ႔ေပးေသာ ေဘသကလ.အမည္
ရွိေသာဘီလူးမေနထိုင္သည္႔ေတာအုပ္ၾကီးရွိလည္းရွိ၏။ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းထိုျမိဳ႕သို႔မၾကာခဏၾကြေတာ္
မူ၏.ေဘသကလေတာတမာပင္ရင္းမွာ.(၈) ၾကိမ္ေျမာက္၀ါကပ္ေတာ္မူ၏.။တိုေနရာတြင္ မိမိေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ
ေၾသာ္..ဘုရားျမတ္စြာသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ေနထိုင္ခဲ႔.၀ါကပ္ခဲ႔ေသာေနရာေတာ္ပါလားဆိုျပီး.ထိုေက်ာင္း
ေတာ္ေလးကို ျမတ္စြာဘုရားကို အာရံုျပဳကာ.အၾကိမ္ၾကိမ္ဦးတည္ခဲ႔ပါတယ္ေလ..

No comments:

Post a Comment