အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႕ယူစဥ္အမွတ္တရ 
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.

No comments:

Post a Comment