အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

ဒီတေခါက္ အိႏၵိယသြားျခင္းသည္ကား..

အရင္အရင္သြားျခင္းေတြကေတာ႔ PH.D(thesis)ေရးရင္းျဖင္႔ မေသျခာေသးေသာေက်ာင္းသားျဖစ္ဘို႔သြားလာခဲ႔ရ ၂၀၁၂ႏွစ္ကုန္ေလာက္က ကာလကတၱားမွာေက်ာင္းသားျဖစ္ခြင္႔ရခဲ႔တယ္ေပါ့။ မိမိတတ္ခဲ႔ေသာဗာရာဏသီေရႊၿမိဳ႔ေတာ္ ဆန္းစကရစ္တကကၠသိုလ္ႀကီးရဲ႔ေခါင္းေလာင္းသံကေတာ႔ျငိမ္သက္လ်က္မို႔  တေနရာရာမွာ စူပါဗိုက္ဆာ ရဘို႔ေျပးရလႊားရခဲ႔တယ္ အင္း..မလြယ္လွေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ ေငြေတြကုန္လူပင္ပန္းနဲ႔ ျဖစ္ေနစဥ္မွာ မထင္မွတ္ပဲ ရခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအတည္႔ျဖင္႔ ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္ေပါ့..။ေအာ္...ခုေတာ႔လည္း...

No comments:

Post a Comment