အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

ျပန္လည္ကိုင္ၾကည္႔မိေသာ မိမိဘေလာ႔ေလး


မကိုင္ျဖစ္တာၾကာခဲ႔ျပီ ဆိုေတာ႔ တင္ပံုတင္နည္းစသည္ေတြေတာင္ေမ႔ေတ႔ေတ႔ျဖစ္ေနျပီ အိႏၵိယေက်ာင္းတတ္စဥ္က ကိုင္ခဲ႔အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ္လည္း မကိုင္ရတာ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာခဲ႔ေတာ႔လည္း ခု ျပန္လည္စတင္လို႔ေရးပါေတာ႔မည္..။
ေက်ာင္းသားေလး(ဗာရာဏသီ)

No comments:

Post a Comment