အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Tuesday, November 8, 2011

ဒီေန႕ကထိန္ပြဲမွာ

                                                   လွဴဘြယ္ရာမ်ား
                                                   စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား
       ေထရ၀ါဒ မဟာယာန တိဘက္တို႔ျဖင္႔ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ကေမၻာဒီယား ဗီယက္နာမ္ႏွင္႔
                                       အိႏၵိယနိဳင္ငံရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင္႔

No comments:

Post a Comment